Personvernserklæring for Overloaded

Denne personvernserklæringen gjelder for Overloaded og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg (den registrerte), hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Overloaded forholder seg til norsk lov og de krav som stilles der.

Overloaded, ved arrangementsleder, er behandlingsansvarlig for arrangementets behandling av personopplysninger.

Om personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøpshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven.

Informasjon som hentes inn via skjema på våre nettsider
Informasjonen som hentes inn ved registrering på våre nettsider lagres i systemets database. Her er det kun tilgjengelig for den registrerte, samt administratorer hos arrangøren. Informasjonen som samles inn er E-post, navn, fødselsdato, telefon og adresse. For personer under 18 samles også inn navn og telefonnummer til foresatte. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i dette tilfellet er samtykke, GDPR forordningen Arikkel 6 første ledd b).

Samtykke til å motta informasjon via E-post
Samtykket til å motta informasjon via E-post er helt frivillig og kan endres til en hver tid. Samtykket gis i skjema for registrering eller oppdatering av bruker. Samtykket gjelder ikke E-post som er nødvendig for systemets primærfunksjon. Det betyr at E-post for bekreftelse av bruker, betalingsinformasjon og betalingsbekreftelse vil sendes uavhengig av dette samtykket.

Samtykke til å motta informasjon via SMS
Samtykke til å motta informasjon via SMS er helt frivillig og kan endres til en hver tid. Samtykket gis i skjema for registrering eller oppdatering av bruker. SMS er ikke nødvendig for systemets primærfunksjon.

Utlevering av informasjon til tredjepart
Overloaded deler ikke personopplysninger med tredjepart. Dersom det skulle oppstå en nødsituasjon under arrangementet kan personopplysninger deles med nødetater, dette med hensyn til evakuering og sikkerhet.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene om deg?
Opplysningene slettes fra systemet senest en måned etter endt arrangement.

Medlemskap i Haugaland Dataungdom
Dersom du har valgt en billett som inkluderer medlemskap i Haugaland Dataungdom vil personopplysningene flyttes til vårt system for medlemshåndtering, Hypersys. Se deres informasjonssider om personvern her: https://hypersys.no/personvern-og-sikkerhet/